Priser og venteliste

Priser & Venteliste

 • Prisen for en børnehaveplads er pr. 2022 på 4.789 kr. pr. måned. Der er mulighed for søskende- og fripladsrabat som i en kommunal børnehave.
 • Søskenderabat beregnes som 50 % af den billigste plads, men baseret på din bopælskommunes takster. Dvs. hvis en kommunal børnehaveplads er billigere, så vil søskendetilskuddet være tilsvarende mindre.
 • Fripladstilskud afhænger af bl.a. husstandens indkomst og opnås ved at tage kontakt til kommunen og forhøre sig om mulighederne. Institutionen har ingen indflydelse på dette.
 • Vær opmærksom på, at der er differentierede egenbetaling, hvis dit barn har en anden bopælskommune end den kommune institutionen befinder sig i. Du kan læse mere om dette her.

 

UDFYLD FORMULAREN  for at blive skrevet op på venteliste hos Dragen.

Bemærk: Opsamling ved Børnehuset Giraffen, Kirkegårdsvej 25B, 2300 København S.

 

UDFYLD FORMULAREN for at blive skrevet op på venteliste hos Ildfuglen.

Bemærk: Opsamling ved Isfuglen, Dalvangsvej 56, 2600 Glostrup.

 

 • Ventelisten kommer du på ved at udfylde nedenstående web-form. Her kan du både skrive dig op til Dragen og Giraffens børnehavepladser, ligesom du kan skrive lillebror eller lillesøster op til en vuggestueplads.
 • Hvilken placering har jeg på ventelisten?
  Ja, det er altid det store spørgsmål, og vi kan sjældent give et svar der kan bruges til noget. Grunden er, at forældre ofte står både på den kommunale venteliste samt på private ventelister. Dertil kommer at de færreste framelder sig ventelisten hvis de takker ja til alternative institutionspladser.
  Vi skal derfor ofte igennem 20 opskrevne børn før vi når en der ønsker pladsen. Set i det lys  giver det ikke mening at melde et tal ud, for det vil ikke være retvisende.
 • Hvad sker der så?
  Der er ikke andet for end at skrive dit barn op på ventelisten og håbe på det bedste. Så hører du fra os når I kommer indenfor de 20 øverste på listen og der er en ledig plads.